Begeleiding van hoogbegaafde kinderen

Misvatting

Veel mensen denken dat het makkelijk is als je hoogbegaafd bent. Dat hoogbegaafde kinderen per definitie makkelijk meekomen op school. Helaas is het in veel gevallen juist niet zo. Maar een klein gedeelte van de hoogbegaafde kinderen is succesvol op school. Dit komt omdat het onderwijs niet is afgestemd op hun denk proces en onderwijs behoefte. Een aantal hoogbegaafde kinderen gaan naar speciale scholen de vaak beter aansluiten. Toch blijven er ook dan nog genoeg kinderen over die geen aansluiting vinden bij datgene wat de school biedt. Of die ondersteuning nodig hebben om te begrijpen wat er van hen gevraagd wordt.

Anders zijn

Maar een klein gedeelte van de mensen is hoogbegaafd (iets meer dan 2 %). Dit betekent dat veel hoogbegaafde kinderen zich anders voelen. Dat kan ze heel onzeker maken. Vooral als het antwoord van een vraag van de juf anders is dan dat zij bedacht hadden. Bijvoorbeeld: een klas wordt gevraagd hoe het diertje heet dat daar in de boom zit. Het diertje met die veren. Het antwoord wat een gemiddeld kind zal geven is ‘vogel’. Een hoogbegaafd kind bedenkt dit niet maar gaat zitten twijfelen of het een merel is of een kraai of een kauw. Als het dan het antwoord hoort van de juf, dan ziet het kind alleen dan het fout is. Niet dat hij/zij dus eigenlijk te moeilijk gedacht heeft en dat het antwoord veel simpeler mocht zijn. Dit maakt het kind onzeker.

Kinderen kunnen zich goed aanpassen

Ook zie je dat ze zich vaak aanpassen aan de rest. Zowel binnen als buiten de klas. Bijvoorbeeld een kind begint in de kleuterklas en tekent de mooiste dingen. Om zich heen ziet het alleen maar kinderen die krassen. Het kind bedenkt dat dat dan dus zo hoort en gaat ook weer krassen. Datzelfde met een kind dat al kan lezen als het op school komt. Als alle kinderen om hem of haar heen niet kunnen lezen dan hoort dat blijkbaar zo. Prompt kan dit kind ook niet meer lezen, want dat komt pas in groep 3…

Het aanpassen op school kan er vaak toe leiden dat ze thuis de frustratie hierover “eruit gooien”, lastig zijn of driftbuien hebben. Soms uit het zich in broekplassen of bedplassen. Allemaal tekenen dat je kind niet lekker in zijn vel zit. Hoewel ze op school heel goed “mooi weer” kunnen spelen. Veel docenten merken dan weinig aan het kind.

Maar als het aanpassen te veel van het kind vraagt?

Sommige hoogbegaafde kinderen kunnen zich niet (meer) aanpassen en die worden dan juist weer als lastig ervaren. Zeker als ze daarbij “de clown gaan uithangen” of juist heel snel boos en gefrustreerd reageren in de klas. Als je de hele tijd aan moet passen kan het emmertje uiteindelijk vollopen en zelfs overlopen. Vaak merken ouders en leerkrachten wel dat er iets aan de hand is maar kunnen dan de vinger er niet op leggen wat er aan de hand is.

(Zwaar) onderpresteren?

Veel hoogbegaafde kinderen zijn aan het onderpresteren op regulier onderwijs. Sommige kinderen zo ver dat het lijkt alsof ze eerder dom zijn dan hoogbegaafd. Ze lopen achter op de lesstof. En de leerkrachten zien vaak niet dat het kind hoogbegaafd is. Vaak merkt een leerkracht wel dat er iets niet klopt maar weten ze niet wat er precies aan de hand is. Deze kinderen zijn ook erg moeilijk om  te herkennen. Soms gaat dit samen met onrust of boosheid in de klas en wordt het kind als lastig ervaren.

En nu?

  • Hoe leert je kind nu omgaan met zijn of haar hoogbegaafdheid?
  • Hoe leert je kind dat het gewoon zichzelf mag zijn?
  • Hoe leert je kind dat ook wanneer je hoogbegaafd bent gewoon vragen mag stellen aan de juf? Dat je niet altijd alles hoeft te weten.
  • Hoe leert je kind dat het mag aangeven dat de les te makkelijk is en hij/zij ander werk wil?
  • Hoe leert een kind leren?
  • En wat als je kind ondanks zijn of haar hoogbegaafdheid helemaal niet presteert op school? Of alleen bij bepaalde vakken?
  • Hoe krijg je je kind dan weer aan het leren?
  • Wat als je kind de clown uithangt in de klas.
  • Wat als je kind erg boos is zonder dat hij of zij kan uitleggen waarom?

Ik kan je kind begeleiden. Door coaching leer ik je kind over zich zelf. Door coaching leertje kind zelf situaties herkennen en anders aan te pakken. Voor zichzelf op te komen en dat het anders mag zijn dan anderen. Dat het zichzelf mag zijn. Door middel van strategie training en dynamic assessment kan ik kijken waarom je kind niet naar behoren presteert. En hoe we dit kunnen veranderen.

Neem contact met me op voor een gratis intake. De intake is gratis want om goede coaching te kunnen geven moet het wel klikken tussen het kind en mijzelf. De intake is dus een kennismaking waarbij we na afloop van beide kanten kunnen aangeven of we denken dat de coaching gaat helpen. Is dit van beide kanten positief dan gaan we een coachingstraject in. Hoe lang dat duurt is afhankelijk van het kind en de coachvraag. Vaak tussen de 5 a 10 sessies van een uur.

Tarief:

Mijn uurtarief is 75 euro per uur.

Reiskosten:
Binnen Houten gratis

Buiten Houten €0,19 per kilometer

Voor begeleidingstrajecten via scholen kunnen aparte afspraken gemaakt worden.

Contact:

Bel me op :06-2853 4031, of

Mail: pauline@pdb-coaching.nl